Het uitgangspunt van de strategie is kwaliteit. Vastned focust zich op het beste vastgoed voor gemengd gebruik in de populaire winkelgebieden van geselecteerde Europese steden met een historische binnenstad. Vastned investeert in winkelpanden die verschillende typen huurders aantrekken en waar potentieel is om woningen of kantoren boven de winkels te creëren. Het doel is om voor de lange termijn stabiele en voorspelbare resultaten te genereren en om bij te dragen aan het behoud van cultureel erfgoed, de leefbaarheid en veiligheid in deze historische binnensteden. Historische data laten zien dat in deze historische binnensteden gunstige ontwikkelingen plaatsvinden. De focus op deze gebieden en de ambitie om deze portefeuille uit te breiden biedt een aantrekkelijk perspectief voor Vastned.

Focus op kwaliteit

Vastned gaat voor kwaliteit van vastgoed, kwaliteit in kasstromen, handhaving van de kwaliteit in financiering en continue aandacht voor de kwaliteit van de organisatie. Vastned streeft naar een maximum loan-to-value van 40% op de lange termijn en verdere diversificatie in de leningenportefeuille te realiseren.

Naast high street winkelvastgoed in grotere Europese steden bezit Vastned ook ander kwalitatief vastgoed, zoals Belgische baanwinkels, goed gelegen supermarkten, woningen en kantoren met een goed en stabiel rendement.

Aantrekkingskracht van grotere Europese steden met een historische binnenstad​:

- Een positieve demografische groei;
- Sterke koopkracht;
- Culturele voorzieningen;
- Toerisme; en
- De aanwezigheid van nationale en internationale instellingen en universiteiten.

Vastned streeft ernaar clusters te creëren om zo de retailer een breed aanbod in deze gebieden aan te kunnen bieden.

Organisatie met sterke oriëntatie op huurders

In de bedrijfsstructuur en – cultuur van Vastned is het aanbod voor en de service aan huurders het belangrijkst. Vastned stelt haar huurders centraal in de samenwerking; of het nu gaat om het service-aanbod, waaronder de hoge kwaliteitsstandaarden voor het onderhoud van het vastgoed en de directe omgeving, of de aantrekkelijke huurcondities. Met het internationale aanbod en de ervaring van de landenmanagers, heeft Vastned daarnaast de mogelijkheid om huurders te helpen bij hun internationale expansie.

Rue des Francs Bourgeois 29, Parijs - Strategie
Rue des Francs Bourgeois 29, Parijs