Vastned investeert in een aantal geselecteerde premium cities in Europa met een duidelijke focus op het beste vastgoed in de populaire winkelgbieden. Huurders van Vastned zijn internationale en nationale retailers, horeca-ondernemers, residentiële huurders en huurders van kantoren.

Lange termijn waardecreatie

Door te investeren in historische binnensteden draagt Vastned bij aan het behoud van cultureel erfgoed in de verschillende binnensteden. Tevens levert Vastned een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in binnensteden door creatie en renovatie van woningen boven de winkels. Op deze wijze tracht Vastned lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders, huurders, medewerkers en de maatschappij.

Portefeuille

Eind december 2020 bedroeg de waarde van de portefeuille circa € 1,5 miljard. De portefeuille bestaat met name uit high street winkelvastgoed in grotere Europese steden, goed gelegen supermarkten, woningen en kantoren met een goed en stabiel rendement.

Organisatie en financiering

Het team van Vastned bestaat uit 40 medewerkers verdeeld over vier Europese steden. Door intensieve samenwerking wordt op een pragmatische en hands-on manier de strategie uitgevoerd met als doel de kwaliteit van de portefeuille continu te blijven verhogen.

De financieringsstrategie van Vastned is conservatief en risicomijdend, waarbij Vastned streeft naar een loan-to-value van maximaal 40% op de lange termijn.

Rue Vieille du Temple 26, Parijs - Profiel
Rue Vieille du Temple 26, Parijs