Vastned verwerkt persoonsgegevens. Dat betekent, onder meer, dat Vastned persoonsgegevens verzamelt, bewaart en doorgeeft. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Vastned persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt uitgelegd voor welke doeleinden en op welke grondslagen Vastned persoonsgegevens verwerkt. Ook wordt uitgelegd aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, hoe lang persoonsgegevens worden bewaard en hoe deze worden beschermd. Dit beleid bevat verder informatie over hoe Vastned omgaat met de rechten van degenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Het privacybeleid kan wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest recente versie van het privacybeleid vindt u hier.

La traduction française de la politique de confidentialité peut être trouvée ici.