Lange termijn waardecreatie

Bij alle activiteiten die Vastned onderneemt houdt zij het belang van haar huurders en aandeelhouders continu voor ogen. Vastned streeft ernaar om waarde toe te voegen door middel van actief management ten aanzien van haar vastgoed.

Door het renoveren en/of restaureren van bestaand bezit draagt Vastned bij aan het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast speelt Vastned in op de sterke vraag naar binnenstedelijke woningen door het renoveren en creëren van woonruimte.