Waardecreatie

Door het renoveren en/of restaureren van bestaand bezit draagt Vastned bij aan het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast speelt Vastned in op de sterke vraag naar binnenstedelijke woningen door het renoveren en creëren van woonruimte.