Resultaten (€ miljoen) 2019 2018 2017 2016 2015
Brutohuuropbrengsten 69,3 77,1 77,5 89,4 93,2
Direct resultaat 35,0 40,4 41,1 46,1 49,2
Indirect resultaat (12,6) 0,7 53,5 (19,7) 16,3
Resultaat 22,4 41,1 94,6 26,4 65,5
Balans (€ miljoen)
Vastgoed 1.571,4 1.579,6 1.591,6 1.614,8 1.647,9
Eigen vermogen 882,9 923,0 933,4 891,5 901,0
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 793,7 830,4 838,7 804,4 816,6
Langlopende schulden 612,1 505,4 633,9 636,9 692,1
Gemiddeld aantal geplaatste aandelen 17.270.106 18.151.962 18.505.783 19.036.646 19.036.646
Aantal geplaatste gewone aandelen (eind) 17.151.976 17.894.592 18.186.800 19.036.646 19.036.646
Per aandeel (€)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (inclusief dividend) 46,4 46,12 42,26 42,90 41,09
Aanpassing in verband met IFRS 9 - (0,07) - - -
Slotdividend vorig boekjaar (1,34) (1,41) (1,32) (1,31) (1,27)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (exclusief dividend) 45,06 44,64 40,94 41,59 39,82
Direct resultaat 2,03 2,22 2,22 2,42 2,58
Indirect resultaat (0,73) 0,04 2,89 (1,03) 0,86
Resultaat 1,30 2,26 5,11 1,39 3,44
Overige mutaties 0,57 0,21 0,71 0,01 0,38
Interim-dividend (0,58) (0,71) (0,64) (0,73) (0,74)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail eind (inclusief slotdividend) 46,28 46,40 46,12 42,26 42,90
EPRA NNNAV 46,20 46,49 45,66 41,68 42,31
Beurskoers (eind) 26,70 31,30 41,30 36,86 42,35
Dividend in contanten 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Aandeelhoudersrendement (%) (8,6) (19,7) 17,1 (8,1) 17,3
Overig
Solvabiliteit (%) 56,6 59,0 59,2 56,1 56,0
Loan-to-value ratio (%) 41,6 39,0 38,8 41,8 41,6
Kapitaalinvesteringen (€ miljoen) 2,4 3,9 3,8 5,8 3,0
Aantal medewerkers (FTE´s, gemiddeld) 41 41 45 49 52