Resultaten (€ miljoen) 2020 2019 2018 2017 2016
Brutohuuropbrengsten 64,9 69,3 77,1 77,5 89,4
Direct resultaat 31,7 35,0 40,4 41,1 46,1
Indirect resultaat (73,1) (12,6) 0,7 53,5 (19,7)
Resultaat (41,3) 22,4 41,1 94,6 26,4
Balans (€ miljoen)
Vastgoed 1.479,3 1.571,4 1.579,6 1.591,6 1.614,8
Eigen vermogen 818,3 882,9 923,0 933,4 891,5
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 737,2 793,7 830,4 838,7 804,4
Langlopende schulden 654,0 612,1 505,4 633,9 636,9
Gemiddeld aantal geplaatste aandelen 17.151.976 17.270.106 18.151.962 18.505.783 19.036.646
Aantal geplaatste gewone aandelen (eind) 17.151.976 17.151.976 17.894.592 18.186.800 19.036.646
Per aandeel (€)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (inclusief dividend) 46,28 46,4 46,12 42,26 42,90
Aanpassing in verband met IFRS 9 - - (0,07) - -
Slotdividend vorig boekjaar (0,85) (1,34) (1,41) (1,32) (1,31)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (exclusief dividend) 45,43 45,06 44,64 40,94 41,59
Direct resultaat 1,85 2,03 2,22 2,22 2,42
Indirect resultaat (4,26) (0,73) 0,04 2,89 (1,03)
Resultaat (2,41) 1,30 2,26 5,11 1,39
Overige mutaties 0,57 0,21 0,71 0,01 0,38
Interim-dividend (0,58) (0,71) (0,64) (0,73) (0,74)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail eind (inclusief slotdividend) 42,98 46,28 46,40 46,12 42,26
EPRA NNNAV 42,36 46,20 46,49 45,66 41,68
Beurskoers (eind) 23,15 26,70 31,30 41,30 36,86
Dividend in contanten 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Aandeelhoudersrendement (%) (10,3) (8,6) (19,7) 17,1 (8,1)
Overig
Solvabiliteit (%) 55,2 56,6 59,0 59,2 56,1
Loan-to-value ratio (%) 43,0 41,6 39,0 38,8 41,8
Kapitaalinvesteringen (€ miljoen) 2,3 2,4 3,9 3,8 5,8
Aantal medewerkers (FTE´s, gemiddeld) 38 39 41 45 49