Resultaten (€ miljoen) 2018 2017 2016 2015 2014
Brutohuuropbrengsten 77,1 77,5 89,4 93,2 96,4
Direct resultaat 40,4 41,1 46,1 49,2 46,4
Indirect resultaat 0,7 53,5 (19,7) 16,3 (14,8)
Resultaat 41,1 94,6 26,4 65,5 31,7
Balans (€ miljoen)
Vastgoed 1.579,6 1.591,6 1.614,8 1.647,9 1.538,8
Eigen vermogen 923,0 933,4 891,5 901,0 866,0
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 830,4 838,7 804,4 816,6 782,2
Langlopende schulden 505,4 633,9 636,9 692,1 641,8
Gemiddeld aantal geplaatste aandelen 18.151.962 18.505.783 19.036.646 19.036.646 19.036.646
Aantal geplaatste gewone aandelen (eind) 17.894.592 18.186.800 19.036.646 19.036.646 19.036.646
Per aandeel (€)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (inclusief dividend) 46,12 42,26 42,90 41,09 41,23
Aanpassing in verband met IFRS 9 (0,07) - - - -
Slotdividend vorig boekjaar (1,41) (1,32) (1,31) (1,27) (1,63)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (exclusief dividend) 44,64 40,94 41,59 39,82 39,60
Direct resultaat 2,22 2,22 2,42 2,58 2,44
Indirect resultaat 0,04 2,89 (1,03) 0,86 (0,77)
Resultaat 2,26 5,11 1,39 3,44 1,67
Overige mutaties 0,21 0,71 0,01 0,38 0,55
Interim-dividend (0,71) (0,64) (0,73) (0,74) (0,73)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail eind (inclusief slotdividend) 46,60 46,12 42,26 42,90 41,09
EPRA NNNAV 46,49 45,66 41,68 42,31 40,42
Beurskoers (eind) 31,30 41,30 36,86 42,35 37,45
Dividend in contanten 2,05 2,05 2,05 2,05 2,00
Aandeelhoudersrendement (%) (19,7) 17,1 (8,1) 17,3 21,4
Overig
Solvabiliteit (%) 59,0 59,2 56,1 56,0 56,5
Loan-to-value ratio (%) 39,0 38,8 41,8 41,6 40,3
Kapitaalinvesteringen (€ miljoen) 3,9 3,8 5,8 3,0 1,9
Aantal medewerkers (FTE´s, gemiddeld) 41 45 49 52 58