Resultaten (x €1 miljoen) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Brutohuuropbrengsten 77,5 89,4 93,2 96,4 123,2 133,5 132,5 126,6 130,6
Direct resultaat 41,1 46,1 49,2 46,4 54,2 62,5 67,0 67,8 68,6
Indirect resultaat 53,5 (19,7) 16,3 (14,8) (143,2) (103,5) 29,1 31,4 (130,0)
Resultaat 94,6 26,4 65,5 31,7 (89,0) (41,0) 96,1 99,2 (61,4)
Balans (x €1 miljoen)
Vastgoed 1.591,6 1.614,8 1.647,9 1.538,8 1.694,4 1.981,0 2.129,0 1.995,5 1.861,4
Eigen vermogen 933,4 891,5 901,0 866,0 872,6 1.018,4 1.105,7 1.074,9 1.035,1
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 838,7 804,4 816,6 782,2 791,4 899,7 1.000,4 975,6 939,1
Langlopende schulden 633,9 636,9 692,1 641,8 586,5 753,0 835,7 686.9 673,6
Gemiddeld aantal geplaatste aandelen 18.505.783 19.036.646 19.036.646 19.036.646 19.036.646 18.876.591 18.574.595 18.409.519 17.028.420
Aantal geplaatste gewone aandelen (eind) 18.186.800 19.036.646 19.036.646 19.036.646 19.036.646 19.036.646 18.621.185 18.495.220 18.265.213
Per aandeel (x €1)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (inclusief dividend) 42,26 42,90 41,09 41,23 47,26 53,66 52,75 51,42 60,80
Slotdividend vorig boekjaar (1,32) (1,31) (1,27) (1,63) (1,54) (2,52) (2,58) (2,78) (2,68)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail primo (exclusief dividend) 40,94 41,59 39,82 39,60 45,72 51,14 50,17 48,64 58,12
Direct resultaat 2,22 2,42 2,58 2,44 2,85 3,31 3,61 3,68 4,03
Indirect resultaat 2,89 (1,03) 0,86 (0,77) (7,53) (5,48) 1,56 1,71 (7,64)
Resultaat 5,11 1,39 3,44 1,67 (4,68) (2,17) 5,17 5,39 (3,61)
Overige mutaties 0,71 0,01 0,38 0,55 1,45 (0,70) (0,53) (0,18) (1,84)
Interim-dividend (0,64) (0,73) (0,74) (0,73) (0,92) (1,01) (1,09) (1,10) (1,25)
Eigen vermogen aandeelhouders
Vastned Retail eind (inclusief slotdividend) 46,12 42,26 42,90 41,09 41,57 47,26 53,72 52,75 51,42
EPRANNNAV 45,66 41,68 42,31 40,42 41,17 47,70 55,07 54,14 52,17
Beurskoers (eind) 41,30 36,86 42,35 37,45 32,99 32,75 34,60 51,98 45,84
Dividend in contanten 2,05 2,05 2,05 2,00 2,55 2,55 3,61 3,68 4,03
of in contanten - - - - - - 1,09 2,43 2,35
en in aandelen t.l.v. de agioreserve - - - - - - 7,75% 2,56% 4,00%
Solvabiliteit (in %) 59,2 56,1 56,0 56,5 51,5 51,5 52,6 54,6 55,9
Loan-to-value (in %) 38,8 41,8 41,6 40,3 44,6 43,9 43,1 41,1 39,9