Financiering is een belangrijke pijler in de strategie van Vastned. Vastned streeft een conservatieve financieringsstructuur na met onder andere een loan-to-value tussen de 35% en 45% en verbreding van de financieringsbronnen door zowel meer kredietverstrekkers aan te trekken als door het aanboren van alternatieve financieringsbronnen zoals private placements en converteerbare obligaties om zo de afhankelijkheid van banken te verkleinen.

Doelstellingen financiering

Vastned heeft de volgende doelstellingen op het gebied van financiering geformuleerd:
- Een loan-to-value tussen de 35%-45%
- Maximaal een derde van de leningenportefeuille heeft een variabele rente
- Tenminste 25% van de financiering is afkomstig van niet-bancaire kredietverstrekkers