Het uitgangspunt van het dividendbeleid is om minimaal 75% van het direct resultaat uit te keren aan aandeelhouders. Dividenduitkering vindt tweemaal per jaar plaats. De tussentijdse uitkering van een interim-dividend bedraagt 60% van het direct resultaat per aandeel over het eerste halfjaar.

Stockdividend wordt alleen aangeboden wanneer de beurskoers op een aantrekkelijk niveau staat. Het dividendbeleid voorziet in een voorkomende kapitaalbehoefte, anticiperend op de economische situatie. Het beleid is in lijn met Vastned's strategie, gericht op kwaliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid.

X = Jaar
Y = Euro's