Corporate Governance

Vastned onderschrijft de Code voor Corporate Governance (“Code”) en haar principes en voldoet aan alle best practice-bepalingen van de Code. In de Hoofdlijnen Corporate Governance en in het jaarverslag wordt verdere toelichting gegeven op de naleving van de principes en best practice-bepalingen van de Code. In aanvulling daarop heeft Vastned de onderstaande code en regelingen vastgesteld.


Deze gelden voor de entiteiten van de Vastned groep met uitzondering van Vastned Retail Belgium N.V. en haar dochtervennootschappen. Zij gelden voor alle medewerkers, waaronder voor toepassing van deze code en reglementen ook de Directie en de Raad van Commissarissen moeten worden begrepen.

Gedragscode
Regeling Incidenten
Klokkenluidersregeling

Voorwetenschapsreglement

Vastned heeft een Regeling Privé Beleggingstransacties opgesteld. Deze geldt voor de entiteiten van de Vastned groep met uitzondering van Vastned Retail Belgium N.V. en haar dochtervennootschappen. Zij geldt voor alle medewerkers, waaronder voor toepassing van deze regeling ook de Directie en de Raad van Commissarissen moeten worden begrepen.

Directie- en Raad van Commissarissenreglementen