Vastned onderschrijft de Code voor Corporate Governance en haar principes en voldoet aan nagenoeg alle best practice-bepalingen van de Code. In aanvulling daarop hanteert Vastned de onderstaande codes en reglementen.

Gedragscode

Vastned heeft een Gedragscode opgesteld dat voor leden van de Raad van Commissarissen, de Directie en het personeel van toepassing is. Ter aanvulling op de Gedragscode heeft Vastned een Incidentenreglement

Klokkenluidersreglement

Vastned heeft een Klokkenluidersreglement opgesteld die op personeel en Directie van toepassing is.

Voorwetenschapsreglement

Vastned heeft een Voorwetenschapsreglement dat voor leden van de Raad van Commissarissen, de Directie en personeel van toepassing is.

Belastingbeleid

Vastned heeft een Belastingbeleid opgesteld dat geldt voor alle entiteiten die onderdeel uitmaken van de Vastned groep (met uitzondering van Vastned Retail Belgium N.V.).