De accountant van Vastned is Ernst & Young Accountants LLP